Yetkinlikler

Eğitimler

09.07.2020
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

SOSYOLOJİ

Sosyoloji insan ve toplum ilişkilerinin, sosyal davranış ve toplumsal kurumların işleyişini inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji bilimi, kişileri çevreleyen farklı sosyal yapıların etkilerini; birey ve grupların sosyal çevreyi dönüştürme kapasitelerini inceler.

12.06.2017
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI

Bilgisayar programcılığı, söz dizimi ve anlamı tanımlanmış bir kurallar bütününü olan programlama dillerini kullanarak ve bu şekilde sonlu sayıda komutu yazarak donanımına belli bir işi yaptırmaktır.

Deneyimler

2014 - Halen Devam Ediyor
TurkishCode

Uygulama Geliştirici

2014 Yılından bu yana turkishcode.com projesi adı altında çeşitli alanlarda uygulamalar geliştirmekteyiz.

Tasarım Becerileri

Web Tasarım

89%

Logo tasarımı

90%

Grafik dizayn

89%

Kodlama Becerileri

JavaScript

75%

PHP

90%

C#

80%

Android Java

80%

JQuery

75%

Veritabanı Becerileri

MySQL

70%

SQLite

75%

Bilinenler

  • PhpStorm
  • Android Studio
  • Visual Studio
  • Adobe PS

Sertifikalar

Deneme Sertifika

Membership ID: XXXX
2022-05-05
TurkishCode

Deneme Sertifika

Membership ID: XXXX
2022-05-04
TurkishCode

DENEME SERTİFİKA XX

ÜYE ID: YYYYY
2022-05-02
TurkishCode